وقت سفارت انگلیس

وقت سفارت انگلیس

ویزای توریستی انگلیس با گرفتن وقت سفارت و مراجعه به سفارت و تحویل مدارک، پرداخت هزینه و انگشت نگاری صادر خواهد شد. خدمات مرتبط با صدور انواع ویزا در مرکز تقاضای روادید و مهاجرت بریتانیا در تهران ارائه می‌شود. برای آشنایی بیشتر با مدارک سفارت انگلیس، نحوه گرفتن وقت سفارت انگلیس، دریافت ویزا و دسترسی […]