Hotel room types and services

انواع اتاق و خدمات هتل ها

شاید این پرسش برای شما بارها پیش آمده باشد که اصطلاحاتی که آژانس های مسافرتی درباره هتل ها به کار می برند به چه ‏معنایی میباشند؟ تفاوت‎ FB ‎با‎ All ‎و BB با UALL در چیست؟ سعی کردیم در ‏این مقاله به تمامی ابهامات شما پاسخ بدهیم تا با اطلاعات کامل تری نسبت به انتخاب […]