غیر بهداشتی ترین مکان در فرودگاه ها کجاست؟

آلودگی در فرودگاه ها به قدری زیاد است که هر لحظه امکان مریض شدن شما وجود دارد. پس همیشه در سفر یک ضدعفونی کننده دست به همراه داشته باشید. در این مقاله قصد داریم شمارا با غیر بهداشتی ترین مکان فرودگاه ها آشنا کنیم. همراه نیکو سفر باشید. حدود ده درصد آنچه که در فرودگاه […]