Best Face Mode for Passport Photos

بهترین حالت چهره برای عکس پاسپورت

امروزه دغدغه خیلی از مسافرین گرفتن مناسب ترین عکس برای پاسپورت است. بیشتر افراد از عکس پاسپورت خود رضایت ندارند و ادعا می کنند که از عکس پاسپورت خود تنفر دارند. شاید دلیل این موضوع جدیتی است که در عکس های پاسپورت وجود دارد.تحقیقات نشان داده است شاید بهتر باشد در این جور عکس ها […]