اولین گام در روند صدور ویزا تعیین وقت مصاحبه با سفارت مورد نظر است. هر متقاضی می‌باید با تکمیل فرم تقاضای ویزا و تعیین وقت سفارت، حضور خود را در روز و ساعت مشخص به سفارت کشور مبدا اعلام نماید. اکثر سفارتخانه های خارج از ایران، تنها پس از دریافت مبلغ هزینه ویزا، تقویم تعیین وقت سفارت را دراختیار متقاضیان قرار می دهند. قوانین کشورهای مختلف در ارتباط با شیوه دریافت مبلغ ویزا، قابل یا غیرقابل استرداد بودن هزینه ها و تغییر وقت سفارت متفاوت است.

کپی صفحه ی اول پاسپورت (با حداقل ۶ ماه اعتبار)
عکس ۵*۵ (صورت به طور کامل معین باشد)
پر کردن فرم DS-160 فارسی (ارائه ی فرم در صورت کامل کردن توسط مسافر(
آدرس ایمیل معتبر مسافر
درخواست بر روی سربرگ
در صورت داشتن ویزای آمریکا در گذشته،ارسال اسکن از صفحه ویزا الزامی می باشد.

اصل پاسپورت با حداقل شش ماه اعتبار به انضمام پاسپورت های قبلی

اصل دعوتنامه ممهور به مهر دفتر ثبت، فرم I-134، یا رزرواسیون هتل

ترجمه شناسنامه، کارت ملی و سند ازدواج یا طلاق به همراه اصل مدارک

مدارک شغلی شامل گواهی اشتغال به کار، ترجمه روزنامه رسمی، آخرین آگهی
تغییرات و تصمیمات، حکم کارگزینی یا بازنشستگی، فیش حقوقی، پروانه مطب
یا نظام مهندسی، جواز کسب، پروانه بهره وری، کارت پرسنلی یا بازرگانی، گواهی شوارای اصناف و…

ترجمه سوابق بیمه

ترجمه سند ملکی به همراه اصل سند، مدارک مرتبط با خرید سهام در بازار بورس،
خرید اوراق مشارکت و هر سرمایه گذاری مالی دیگر

نامه تمکن به انگلیسی Bank Statement

پرینت شش ماهه حساب بانکی به لاتین

ترجمه و اصل کارت پایان خدمت یا معافعیت

دو عدد عکس 5*5 رنگی زمینه سفید

برگه تاییدیه اپلیکیشن فرم DS-160 Confirmation Page

برگه تاییدیه قرار ملاقات Appointment Confirmation

مخصوص متقاضیان F1: فرم I-20، مدارک تحصیلی، SEVIS Fee payment Confirmation

مخصوص متقاضیان J1: فرم DS-2019، پذیرش و SEVIS Fee payment Confirmation

نکات مهم :
لازم است کلیه مدارک لازم زمان مصاحبه برای ویزای امریکا خود را به انگلیسی ترجمه نمائید. الزامی برای دریافت مهر دادگستری و وزارت امور خارجه نیست و مهر دارالترجمه کفایت می کند.
دقت کنید تا 6 ماه قبل از زمان مصاحبه مدارک خود را ترجمه نکنید زیرا اعتبار خود را تا آن زمان از دست میدهد.
در روز مصاحبه یک ربع تا نیم ساعت قبل از زمان مصاحبه در کنسولگری حضور داشته باشید.